Kontakt

Pastel s.r.o.

Pod Kamennou baňou 36
080 01 Prešov

tel./fax: +421 51 772 34 38
mobil: +421 905 404 535
e-mail: pastelpo@pastelpo.sk

 
 

Domov

 Hlavnou náplňou firmy je dodávka a  montáž  hydroizolačných systémov (izolácií hál, priemyselných objektov, skládok odpadov, rekultivácií starých záťaží,  nádrží priesakových vôd, recirkulačných nádrží, ČOV, havarijných jam, ČS PHM, koľajisk, vodojemov, nádržových dvorov, rodinných domov,rybníkov,  izolácií striech a pod.,) .

 
     Zároveň firma realizuje stavebné a zemné práce.
 
     Izolačné a stavebné práce  realizujeme  na kľúč t.j. od dodávky materiálu, montáže až po záverečné skúšky.