PASTEL, spol. s r.o., Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešov, Slovensko
REFERENCIE
UKONČENÉ PROJEKTY
.

Cesta
Malý Šariš

Izolácia akumulačnej nádrže
SKI Buče

Jazero
Poprad

Laserové kopanie vodovodu
Bratislava

Lesná cesta
Rožňava

Odstavná plocha
Poprad

Oplotenie
Vysoké Tatry

Oporný múr
Malý Šariš

Protipovodňové opatrenia
Jamník

Realizácia podložia NDS
Petrovany

Realizácia podložia NDS
Petrovany (2)

Regulácia potoka
Hanková

Regulácia potoka po povodni Nižný Slavkov

Rekultivácia skládky
Okoličná na ostrove

Rekultivácia skládky
Okoličná na ostrove 2

Skládka TKO
Stropkov

Spevnená cesta IBV
Malý Šariš

Spodná izolácia umyvárky
Levoča

Spodná hydroizolácia
ČS Levoča

Strecha
Košice

Úprava potoka
Nižný Slavkov

Vodovod
Bratislava

Vodovod
Triblavina

Vodovod
Turňa n. Bodvou

Vsakovacia jama
Bratislava

Výkop objektu Tunel D1
Prešov

Zachytná hrádza
Stropkov

Záchytná nádrž
Hanková

Zváranie potrubia
Bratislava

Hydroizolácia Podjazdu
Prešov

Zateplenie a hydroizolácia strechy – Prešov

Hydroizolácia strechy rodinného domu – Prešov

Výstavba inžinierskych sieti
Malý Šariš

Hydroizolácia nádrže D1
Prešov

Lesná cesta
Prešov

Búracie a demolačné práce NDS – Petrovany

Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže prostredníctvom vášho prehliadača ukladať informácie z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje predvoľby ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s používaním našich webových stránok a služieb.