PASTEL, spol. s r.o., Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešov, Slovensko
PONÚKANÉ SLUŽBY
od dodania materiálu, realizáciu až po záverečné skúšky
.

Stavebná spoločnosť PASTEL, spol. s r.o. sa špecializuje na sortiment prác hydroizolačných systémov a inžinierskeho staviteľstva.

Izolačné a stavebné práce realizujeme na kľúč t.j. od dodávky materiálu, montáže až po záverečné skúšky.

Hydroizolácie
• izolácie hál
• priemyselných objektov
• skládok odpadov
• nádrží priesakových vôd recirkulačných nádrží
• ČOV (čističky odpadových vôd)
• havarijných jam
• ČS PHM
• vodojemov
• nádržových dvorov
• rodinných domov
• rybníkov
• izolácií striech
Inžinierske staviteľstvo
• výstavba skládok TKO a rekultivácia starých záťaží
• zváranie plastových potrubí
• vodovody, kanalizácie
• čerpacie stanice PHM
• protipovodňové opatrenia
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže prostredníctvom vášho prehliadača ukladať informácie z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje predvoľby ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s používaním našich webových stránok a služieb.