Kontakt

Pastel s.r.o.

Pod Kamennou baňou 36
080 01 Prešov

tel./fax: +421 51 772 34 38
mobil: +421 905 404 535
e-mail: pastelpo@pastelpo.sk

 
 
Domov → Služby → Skládky TKO

Skládky TKO

  • Výstavba skládok TKO
  • Rekultivácie skládok  TKO
  • Ekologické a vodohospodárske  stavby
  • Retenčné nádrže
  • Potrubné systémy

 

     Firma vykonáva pokládku fóliových a bentonitových tesnení vrátane  stavebných prác  na skládkach odpadov, rekultiváciách skládok TKO, retenčných nádržiach, havarijných jamách, odkaliskách a pod.

 
     Ďalej firma aplikuje potrubné systémy spolu s monitorovaním skládkových plynov.